top of page

#

StaTus

Legislativ

#health

8 – 12 Mai 2017

GUVERN

1. Legea vaccinării – Lege privind organizarea și finanțarea activității de vaccinare a populației în România


Inițiator: Ministerul Sănătății

Transparență decizională: 11 aprilie – 20 mai 2017

Proiect: Reglementarea activității de vaccinare. Sunt definite regimul vaccinărilor, modul de finanțare a activității de vaccinare, grupurile tehnice instituite la nivelul INSP și la nivel județean. Sunt trasate responsabilitățile autorităților și tuturor persoanelor implicate. Normele de aplicare ale legii vor fi elaborate în termen de 12 luni de la adoptare. Prezenta lege se va aplica începând cu 1 Ianuarie 2018.

Stadiu legislativ: Dezbatare publică organizată în data de 11 mai. Proiectul de lege urmează să fie discutat în ședința de Guvern și depus la Parlament.

 

2. Noul Cod Economic


Inițiator: Ministerul Finanțelor Publice

Proiect: Reformă a mecanismului de impozitare a veniturilor realizate de persoanele fizice. Va include Codul fiscal, Codul de procedură fiscală, Legea societăților comerciale și Legea evaziunii fiscale.

Stadiu legislativ: În consultări cu reprezentanți ai Uniunii Naţionale a Notarilor Publici, a Camerei Consultanţilor Fiscali, a Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi şi a Coaliţiei pentru Dezvoltarea României.

 

3. Legea prevenției


Inițiator: Ministerul pentru Mediu de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat

PROIECT: La prima abatere a angajatorului acesta să nu fie sancţionat de OPC, ITM, ANAF sau ISU, ci doar să primească un avertisment, urmând ca abia la al doilea control să fie amendat, dacă se constată aceleaşi abateri. 396 de contravenții vor intra sub incidența  legii prevenției. Operatorii economici nu vor mai fi sancționați decât după o perioadă ”de grație”.

Stadiu legislativ: În ședința de guvern din 11 mai, a fost prezentat în primă lectură proiectul de lege a prevenţiei. Urmează să fie adoptată în ședința de guvern din 18 mai 2017.

CAMERA DEPUTAȚILOR

1. PLx 468/2012 – Proiect de lege privind suplimentele alimentare

 

Inițiator: Ministerul Sănătății / Guvern

Proiect: Cadru unitar de reglementare a suplimentelor alimentare. Transpunere directivă europeană. Reglementări principale: certificat prealabil înainte de punere pe piață de la Agenția Națională Anti-Doping; suplimentele alimentare care conțin vitamine și minerale sau alte substanțe cu efect nutrițional vor fi puse pe piață în urma certificatului emis de INSP; instrucțiuni de etichetare; consumul suplimentelor alimentare de către sportivi; control și sancțiuni.

Stadiu legislativ: Respins de Senat în 30.10.2012. Trimis pentru aviz la Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport (aviz favorabil, 15.01.2013) și Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi (aviz favorabil, 19.02.2013). Trimis pentru raport de fond la Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice și Comisia pentru sănătate și familie.

Înscris pe ordinea de zi a ședinței Comisiei pentru sănătate și familie, din data de 9-10 mai. În urma solicitării Ministerului Sănătății, proiectul de lege a fost amânat pentru o ședință ulterioară.

 

2. Legea lobby-ului

 

Inițiator: Ministerul pentru IMM-uri

PROIECT: Reglementarea activității de lobby în România

Stadiu legislativ: Este în faza de pre-conceptualizare. Întâlnire cu secretarul de stat Ilan Laufer și consilierul ministru Ciprian Boloș la ministerul IMM-urilor în data de 5 mai 2017.

3. Plx 143/2017 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.3/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal

Inițiator – Guvern

PROIECT: Eliminarea plafonului pentru plata contribuțiilor de sănătate (CASS) și a contribuțiilor sociale (CAS)

Stadiu legislativ: Trimis pentru raport la Comisia pentru buget, finanțe și bănci (termen raport 16.03.2017) Nu este înscris pe ordinea de zi a ședinței Comisiei din 16 mai 2017.

Aviz favorabil – Comisia pentru Muncă – 14.03.2017

Aviz favorabil – Comisia politici economice – 14.03.2017

Aviz favorabil – Comisia pentru Industrii 08.03.2017

Aviz faborabil – Comisia de Sănătate 07.03.2017

Trimis pentru aviz: Comisia Juridică.

SENAT

1. L111/2017 - Legea salarizării unitare

Inițiator: Ministerul Muncii

Proiect: Corectarea inechităților în sistemul bugetar de salarizare. Majorări semnificative de salarii.

Stadiu legislativ: Trimis pentru aviz la Consiliul Legislativ (termen 8 mai 2017, depășit)

Trimis pentru punct de vedere la Guvern (termen nespecificat).

Avize: Comisia Economică și Industrii, Sănătate, Buget-Finanțe, Agricultură, Cultură, Egalitate de Șanse – aviz favorabil cu amendamente, 10 mai 2017

Politică Externă, Transporturi și Energie – aviz faborabil.

2. L81/2017 – Proiect de lege privind transpunerea Directivei (CE) 1164/2016 privind taxarea profiturilor în țara de origine

 

Inițiator: grup de 26 senatori PNL

PROIECT: Transpune Directiva CE 1164/2016 privind impozitarea profiturilor în țara de origine a acestora, avansarea termenului de implementare a legii europene de la 1 ianuarie 2019 la 1 iulie 2017

Impact negativ asupra tuturor companiilor cu capital străin care activează în România.

Stadiu legislativ: Aviz favorabil Consiliul Legislativ – 16.03.2017 cu specificarea clară că NU este posibilă aplicarea dispozițiilor directivei de la data de 1 iulie 2017.

Aviz favorabil din partea Comisiei de buget-finanțe – 2 mai 2017.

Aviz negativ – Comisia pentru Afaceri Europene – 5 mai 2017 (actele complexe, tehnice ale UE trebuie transpuse prin legi elaborate de miniterele naționle competente).

Urmează să primească raport din partea comisiilor de fond: Comisia Economică, condusă de Daniel-Cătălin Zamfir (inițiatorul legii) și Comisia pentru dezvoltare și strategie economică, condusă de Traian Băsescu (termen nou raport 17 mai 2017).

Descarcă documentul în format editabil.

If you want #access to the #legislative status and #weekly events tools please contact us.
 
Looking forward to your feedback.
#goodaffairs team

bottom of page